Інжиніринг та геодезія

Заповніть форму зворотнього зв'язку

Невід’ємною частиною сучасної міської забудови є зведення промислових і адміністративних будівель відповідно до сучасних вимог до безпеки та норм екологічності. Тому вкрай важливим є етап проектування промислових будівель та інших (адміністративних, офісних) об’єктів. Адже ще під час роботи над проектною документацією необхідно врахувати всі деталі і побажання замовника. В результаті потрібно створити деталізований план майбутнього об’єкта, в якому повинні бути враховані технічні вимоги, а також норми екологічної, інженерної безпеки. Ми виконуємо проектування виробничих будівель, промислових об’єктів самих різних видів:

 • машинобудівні заводи і фабрики;
 • автомобільні підприємства;
 • об’єкти кондитерської та харчової промисловості;
 • окремо розташовані цехи та виробничі приміщення;
 • промислові, продовольчі склади, логістичні центри тощо.

Робота над проектуванням подібного роду споруд істотно відрізняється від розробки планів зі зведення об’єктів житлового фонду. При проектуванні промислових будівель необхідний комплексний підхід, який передбачає специфічні вимоги до умов експлуатації об’єкта. Адже такі будівлі завжди повинні мати цілу низку відповідних функціональних можливостей. Наші фахівці також готові виконати архітектурне проектування різних адміністративних, офісних приміщень будь-якого типу складності.

Проектування інженерних систем

Будь-яка сучасна будова здатна функціонувати тільки за умови наявності відповідних інженерних систем і мереж. Проектування інженерних комунікацій є чи не головним завданням комплексного проектування. При цьому розробка інженерних систем передбачає виконання проектних робіт, спрямованих на розгортання не тільки внутрішніх, але і зовнішніх мереж. І одним з основних завдань у цьому контексті є проектування мереж електропостачання. Ця частина роботи може бути розділена на кілька етапів:

 • аналіз первинної інформації (яка включає в себе монтажний і архітектурний план всіх приміщень, ТЗ проекта і т.д.);
 • складання переліку споживачів електроенергії та встановлення необхідного навантаження для кожного з них;
 • визначення категорій споживачів відповідно до безперебійністі споживання, виконання трасування кабельних ліній;
 • проектування системи протипожежного захисту;
 • визначення пікових навантажень в мережі;
 • складання списку необхідних кабелів по типу, перетину т.д.

Також ми виконуємо проектування мереж водопостачання, газопостачання, каналізації. У готовому пакеті проектної документації будь-якого типу інженерних мереж будуть міститися відповідні схеми вузлів, мереж, розрахунки і таблиці, необхідні пояснювальні записки, специфікації і експлікації обладнання і матеріалів.

Геодезія ділянки

Більшість земельних робіт передбачають виконання попередніх геодезичних заходів. Вони містять в собі визначення і нанесенні меж, поворотних точок, а також розбивку і точне встановлення меж. Подібні роботи необхідні також перед:

 • створенням нових, або ж оновленням існуючих топографічних планів місцевості;
 • топографічною зйомкою комунікацій і споруд, які можуть не тільки бути розташованими на відкритій місцевості, а й перебувати під землею;
 • зведенням державних геодезичних мереж.

Будь-які геодезичні роботи супроводжуються підготовкою необхідної виконавчої документації. Тому виконання робіт з геодезії ділянки варто делегувати виключно компетентним виконавцям, які мають сучасне геодезичне обладнання та володіють навичками його використання. Важливо, щоб виконавець мав успішний досвід реалізації проектних робіт в самих різних умовах з точки зору рельєфу місцевості. Ми забезпечимо виконання цього завдання без порушення вказаних в договорі з замовником термінів і в повній відповідності з усіма технічними вимогами.